ชวนน้องๆ ม.ปลายร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นหักมุม ประจําปี 2563 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

ได้เวลาคว้ารางวัลและแจ้งเกิดในฐานะนักเขียนเรื่องสั้นแล้ว!! กับเวทีการประกวดที่วัยเรียนอย่างน้องๆ ก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้!!

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นหักมุม ประจําปี 2563 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

 

 

ข้อกําหนดของการส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด:

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้เขียนเพียงคนเดียว

– เขียนกี่บรรทัดก็ได้ แต่ไม่เกิน 25 บรรทัด หรือหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ SarabunPSKขนาด 16 และจัดบรรทัดแบบ Single Space เท่านั้น

– ผู้ส่งผลงาน คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดหรือการรับรางวัล ในกรณีที่ได้รางวัลหรือรับรางวัลไปแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน รวมทั้งต้องไม่ส่งเข้าประกวดรางวัลอื่นๆ ที่จัดในช่วงเดียวกัน

– ระบุชื่อ-นามสกุล นามปากกา (ถ้ามี) อายุ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้งานจริงไว้ท้ายผลงาน

– ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัล จะได้รับการเผยแพร่ทางเพจสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การส่งผลงาน:

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ ส่งใบสมัครพร้อมผลงานในกล่องข้อความ (inbox) ที่เพจสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : RMU (m.me/ThaiforCommunicationRMU) ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

การประกาศผล:

ประกาศผลเรื่องสั้นผ่านเข้ารอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทางเพจสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทางเพจสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

รางวัลการประกวด:

– ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

– ชมเชย 17 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

อาจารย์มิ่งมนัสชน จังหาร (08-5028-2102)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ