Singapore Airlines เปิดรับสมัคร Passenger Services Agent และ Passenger Sales Executive/Agent

Singapore Airlines เป็นบริษัทสายการบินในประเทศสิงคโปร์ มีท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงีเป็นท่าอากาศยานหลัก

ล่าสุดทาง Singapore Airlines (Thailand) ได้ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Passenger Services Agent (Reservation/Ticketing) และ Passenger Sales Executive/Agent โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. Passenger Services Agent (Reservation/Ticketing)

2. Passenger Sales Executive/Agent

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

Passenger Services Agent (Reservation/Ticketing)

1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-28 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

3. มีทักษะการสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี และจะต้องมีผลคะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 600 คะแนนหรือ TOEFL ขั้นต่ำ 500 คะแนน

4. หากมีประสบการณ์ในงานด้านการท่องเที่ยว การบริการและธุรกิจการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. บุคลิกภาพดี และมีทักษะด้านงานบริการลูกค้า

6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

 

Passenger Sales Executive/Agent

1. สัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ทางบริษัทต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน Sales & Marketing

5. มีทักษะความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

6. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

7. มีทักษะในการวางแผนและการจัดการที่ดี

 

วิธีการสมัคร:

Passenger Services Agent (Reservation/Ticketing) – สมัครได้ที่นี่

Passenger Sales Executive/Agent – สมัครได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

Passenger Services Agent (Reservation/Ticketing) – ปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2562

Passenger Sales Executive/Agent – ปิดรับสมัคร 23 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Passenger Services Agent (Reservation/Ticketing)

Passenger Sales Executive/Agent

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ