เตรียมตัวไว้เลย!! โครงการฝึกงาน Singha Biz Course รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัคร 7 มกราคม นี้

Singha Biz Course เป็นโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4 อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสาขาวิชา

ในโครงการนี้ทุกคนจะมี “โอกาส” ได้ โชว์ศักยภาพของตนเอง และได้ฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ด้วยการ “ทำงานจริง” ให้ “ทำงานเป็น” ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกอบรม และทำงานทั้งสิ้น 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

กำหนดการ:

คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโดยการสอบ 3 รอบ

รอบที่ 1

– สอบวัด IQ/EQ Online ที่ www.singhabizcourse.com

– คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 500 คน เข้าสอบรอบ 2

รอบที่ 2

– สอบทักษะการทำงาน

– คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 100 คน เข้าสอบรอบ 3

รอบที่ 3

– สอบสัมภาษณ์

– คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

**นักศึกษาไทย 40 คน ต่างชาติ 10 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิตนักศึกษา “สัญชาติไทย”

– ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้

– โดยโครงการฯ จะรับนักศึกษา “สัญชาติไทย” ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 รอบ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

นักศึกษานานาชาติ

– ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากกลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub-region (GMS) และประเทศอื่นๆ ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 10 คน (แยกการคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาไทย)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ singhabizcourse.com/2018 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Singha Biz Course

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ