เปิดรับสมัครฝึกงาน Singha Biz Course ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา!!

โอกาสดีที่จะได้ฝึกงานกับ “สิงห์” ผ่านการลงมือทำจริง สำหรับน้องๆ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กำลังมองหาสถานที่ฝึกงานในฝัน!! กับโครงการที่จะเปิดโลกทางความคิดของน้องๆ ให้กว้างมากยิ่งขึ้น!!

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Singha Biz Course ซึ่งเป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่อยากจะฝึกงานประจำปี 2563

งานนี้ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา เปิดรับนักศึกษาฝึกงานทุกคณะไม่ว่าจะเป็นบัญชี วิศวะ อักษร วิทยาศาสตร์ ฯลฯ  โดยการเข้าร่วม Singha Biz Course ในครั้งนี้ จะช่วย “ขยายและเพิ่มศักยภาพ” ที่มีอยู่แล้วของคุณให้โดดเด่น แตกต่าง พร้อมที่จะนำไปออกแบบอนาคตของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการฝึกแบบลงลึกรอบด้านกับการทำงานจริงในทุกสายงาน

 

 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่นจำกัด และบริษัทในเครือ ฝึกความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ได้ประสบการณ์จริงตั้งแต่เข้าประชุม สำรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง วางกลยุทธ์ นำเสนองานฯ ที่จะทำให้คุณได้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาแบบคนทำงานเป็น

อีกทั้งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกูรูและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ด้านกลยุทธ์ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากร บุคคล ฯลฯ

น่าสนใจขนาดนี้ มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า!!

 

 

คุณสมบัติ:

– นิสิตนักศึกษา “สัญชาติไทย” ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้โดยต้องผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 รอบ

– “นักศึกษานานาชาติ” ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากกลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub-region (GMS) และประเทศอื่นๆ ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 (แยกการคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาไทย)

*หมายเหตุ: กลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub-region (GMS) ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน

 

รายละเอียดโครงการ:

มีระยะเวลาฝึกอบรมและทำงานระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 4 มิถุนายน 2564 (7 สัปดาห์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยการฝึกงานแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

– การอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4 สัปดาห์ (19 เม.ย. – 17 พ.ค. 2564)

– ภาคปฏิบัติการ 3 สัปดาห์ (18 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2564)

**7 สัปดาห์ที่ SBC Management Interns จะได้รับโอกาส “ฝึกตนเองให้ทำงานเป็น” ผ่านความท้าทายของ งานที่จะ “ขยายศักยภาพเพื่ออนาคต” ของ Intern ทุกคนในทุกมิติ ด้วยการคิดจริง ทำจริง ปฏิบัติงานจริง กับ ประสบการณ์ “สิงห์” ประสบการณ์จริง**

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 ธันวาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

เฟซบุ๊กของโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ