SINGHA R-INTERN มอบทุนฝึกงานปีที่ 4 สำหรับนักศึกษาสายอาชีวะ

อีกหนึ่งโครงการและทุนการศึกษาที่ ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ ในวันนี้เป็นทุนสำหรับโครงการฝึกงานของเด็กนักศึกษาอาชีวะครับ ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันได้เลย

SINGHA R-INTERN มอบทุนโครงการศึกษาและฝึกงานของนักศึกษาอาชีวะ ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ 4 แล้วล่ะครับ โดยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวะ 40 คนได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง ประสบการณ์จริง เพื่อพร้อมสู่โลกกว้างในด้านการทำงาน

สำหรับหลักสูตรการฝึกงานนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เปิดวิสัยทัศน์และเรียนรู้ทักษะการทำงานไปกับผู้เชี่ยวชาญในสายต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของสิงห์เลยล่ะครับ

 

singha

 

คุณสมบัติ
 – เป็นผู้ที่ศึกษาในสายอาชีวะ ซึ่งกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
 – มีความประพฤติดี มีความโดดเด่นทั้งในด้านการเรียนและการทำกิจกรรม
 – มีความพร้อมในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถตนเองอยู่เสมอ และมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน

 

สำหรับทุนการฝึกงานนี้เพื่อนๆ สามารถทำการสมัครได้แบบออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์หลัก โดยจะมีกำหนดการณ์ในการปิดรับสมัครภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นี้จ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ