SINGHA R-INTERN มอบทุนฝึกงานปีที่ 4 สำหรับนักศึกษาสายอาชีวะ

อีกหนึ่งโครงการและทุนการศึกษาที่ ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ...