ทุนป.โทด้าน Computer Science & Software Engineering ที่ SIT

SIT STAR Scholarship ทุนการศึกษาจาก Schaffhausen Institute of Technology ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่โดดเด่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้มีโอกาสรับทุนการศึกษา ในสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนี้!

โดยเป็นทุนในระดับปริญญาโท ด้าน Computer Science และ Software Engineering อีกทั้งที่สถาบันยังมีโปรแกรมการสอนที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเองได้ รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเป็นเวลา 2 ปีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้าน Computer Science และ Software Engineering (MSc CS-SE)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ผู้สมัครต้องมีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่ทางทุนกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

2 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sit.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ