รับสมัคร “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” อาสาสมัครเพื่อจุดประกายศักยภาพเด็กไทย

ทุกวันนี้มีเด็กจำนวนมากที่ยังขาดแคลนครูผู้สอน และการเป็นอาสาสมัครอาจเปิดโลกของคุณให้เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่!

มูลนิธิครูถุงนอน “Sleeping Bag Teacher” รับสมัครครูอาสาในโครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” Winter Camp 2020-2021 English communication & Life Motivation

 

 

ร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่ากุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ในวันที่ 27 มี.ค – 2 เม.ย 64 เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 13 คนเท่านั้น!!

ใครสนใจมาดูรายละเอียดกันเลย

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเรียนจบปริญญา

– ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย

– มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง

– มีทักษะการสื่อสารที่ดี วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี

– มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล

– เปิดใจ เปิดกว้างทางความคิดอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น

– มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย

– เชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ

– สามารถเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพมาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามให้กับเด็กๆ มาถึงแล้ว อย่ารอช้า รีบส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาล :)

 

สอบถามเพิ่มเติม:

มูลนิธิครูถุงนอน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ