เอาใจคนรักสีเขียว! กับคอร์สเรียนที่จะสอนให้คุณปลูกผักง่ายๆ สไตล์ชาวคอนโด

ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะวัยทำงานที่มักอาศัยอยู่คอนโดเป็นหลัก เนื่องจากบ้านมีค่าใช้จ่ายในการดูแลค่อนข้างมาก อีกทั้งการอยู่คอนโดยังสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตคนเดียว

ด้วยพื้นที่ที่จำกัด หลายคนอาจคิดว่าการปลูกผักในคอนโดนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากและทำได้ยาก แต่หากคุณได้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เราจะแนะนำในวันนี้ ความคิดคุณอาจจะเปลี่ยนไป!

 

 

เกษตรอัจฉริยะในคอนโดฯ (SMART FARM @ CONDO):

เกษตรอัจฉริยะกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ชนิดของพืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนคอนโดมิเนียม ขั้นตอนการปลูกพืชบนคอนโดมิเนียม การนำระบบเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในการปลูกพืชบนคอนโดมิเนียม การบริหารจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ในคอนโดมิเนียม การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปบริโภค ความคุ้มค่าในการลงทุน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนคอนโดมิเนียมได้

– ผู้เรียนสามารถวางแผนการปลูกพืชบนคอนโดมิเนียมและการนำระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) มาใช้ควบคุมการผลิตพืชได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้

 

 

คุณสมบัติ:

– เป็นผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่ต้องการปลูกผักรับประทานเอง

– ผู้ที่สนใจในระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

– นิสิต/นักศึกษาในสถาบันต่างๆ ที่มีการสอนในสาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการผลิตผัก

– นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่สนใจ

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

– ผู้เรียนเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

หมดเขตลงทะเบียนเรียน:

31 มีนาคม 2020

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิชาเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: thaimooc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ