ธนาคารกสิกร รับสมัครงานตำแหน่ง ‘SME Marketing Communication Specialist’

สำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานกับธนาคารที่มั่นคง ขณะนี้ธนาคารกสิกรไทยกำลังเปิดรับตำแหน่ง SME Marketing Communication Specialist

ซึ่งจะได้รับหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มลูกค้า Online Merchant รวมถึงสื่อสารการตลาดสำหรับลูกค้าเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

รายละเอียดงาน:

– วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของงานสื่อสารการตลาด

– รับผิดชอบกลุ่มลูกค้า Online Merchant (พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์)

– กำหนดกรอบ/แนวทาง (Themes) ในการสื่อสารการตลาดสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการสื่อสารการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคาร

– บริหารและกำกับบริษัทสื่อโฆษณาภายนอกที่ธนาคารว่าจ้าง รวมถึงที่ผลิต เพื่อให้ดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด

– ดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาด และประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดและถูกต้องตามกฎระเบียบภาพลักษณ์ของเครือธนาคาร

– ติดตามและค้นหาแนวทางการตลาดและการสื่อสารและสื่อรูปแบบใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

 

คุณสมบัติ:

– สำเร็จปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์, การบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้าน Marketing Communication, Account Executive อย่างน้อย 1 ปี

– มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารที่ดี

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 

สถานที่ทำงาน:

กรุงเทพมหานคร

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้เลยที่ [email protected]

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook : KASIKORN Career

[email protected] : @KASIKORNCAREER

Website : KCareer

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ