ประกวดเพจ “Social Media Smart Page Award” ชิงรางวัลสูงสุด 1 แสนบาท พร้อมเงินต่อเนื่อง 1 ปี!!

ใครมีไอเดียทำเพจให้เป๊ะ! ปัง! และต้องการกำลังสนับสนุน ขอให้มารวมตัวกันที่เวทีแห่งนี้!!

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทปส.) ในสำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพจ “Social Media Smart Page Award” ชิงเงินรางวัล และเงินอุดหนุนการดำเนินงานเพจต่อเนื่องอีก 1 ปี

เวทีการประกวดนี้ สร้างขึ้นเพื่อเพื่อผลักดัน “การสร้าง” และ “การเสพ” สื่อสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านการรู้เท่าสื่อในวงกว้าง การให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์เชิงสังคม ทั้งยังต้องการเพิ่มพื้นที่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นทางเลือกแก่ประชาชนและเยาวชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ เพิ่มศักยภาพและเป็น actor ในสื่อสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ

 

 

กติกาการสมัครเขาร่วมโครงการ Social Media Smart Page Award

– ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีอายุระหว่าง 18 -35 ปี ไม่จำกัดเพศ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะมีประสบการณ์หรือมีเพจของตัวเองมาแล้วหรือไม่ก็ได้ คณะทำงานจะพิจารณาจากการสัมภาษณ์

– ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการ Social Media Smart Page Award โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดคือ การฝึกอบรมความรู้ 2 ระยะรวม 7 วัน และฝึกปฏิบัติการทำ Blog และพัฒนา Face book

– ในช่วงการฝึกปฏิบัติการทำ Blog และพัฒนา Face book ซึ่งเรียกว่า Probation เป็นเวลา 2 เดือน ( ผู้ร่วมโครงการอยู่ในถิ่นพำนักตามปกติ) จะได้รับเบี้ยเลี้ยงสัปดาห์ละ 1,000 บาท และมีทีม Coaching ให้ความช่วยเหลือ /ให้คำปรึกษา

– ทีม Coaching เป็นผู้ประเมินผลการฝึกปฏิบัติในช่วง 2 เดือนเป็นสำคัญ ผู้ที่ผ่านช่วง Probation แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบการตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ Social Media Smart Page Award ได้รับเงินสด 100,000 บาทและโล่เกียรติยศ

– รางวัลที่สอง 1 รางวัล ได้รับเงินสด 50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยมี 3 รางวัลๆละ 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

– ทางโครงการจะจัดให้มีเวทีประกาศผล พร้อมนิทรรศการจัดแสดงผลงานรางวัล โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจาก กสทช.เป็นผู้มอบและมีสื่อมวลชนเข้าร่วม นอกจากนี้ ในงานจะมีการจัดเวทีเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ

– เพจรางวัลทั้ง 5 เพจจะได้รับเงินสนับสนุนรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี โดยมีทีม Coaching ติดตาม monitor และให้การสนับสนุน รวมทั้งจะมีการจัดประชุม Focus group เพื่อติดตามความก้าวหน้า

– ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด หากได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว สามารถเบิกค่าเดินทางไป-กลับ(ตามจริง)จากทางโครงการได้ และโครงการจะจัดหาที่พักให้ตลอดช่วงของการฝึกอบรม

– ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 ตารางเรียนคือวันที่ 24-25-26-27 มกราคม และ 1-2-3 กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 7 วัน) ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ต้องการจดหมายรับรองการลางานหรือลาเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการให้

– โครงการฝึกอบรมและงานประกาศผลรางวัล จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

 

กำหนดระยะเวลา

หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/tcijthai

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ