ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับจำนวน 30 คน)

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการโครงการวันภาษาไทย “การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตภาคเหนือตอนล่าง” หัวข้อ “ภาษาไทย พัฒนาให้ก้าวไกล สู่ความสำเร็จ” รับสมัครจำนวน 30 คนเท่านั้น!!

 

 

รางวัล:

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

***นักเรียนและผู้ควบคุมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

*** นักเรียนที่ได้รางวัลสามารถ นำประกาศนียบัตรยื่นเข้าสัมภาษณ์รอบแฟ้มสะสมงานเข้ามหาวิทยาลัย (รอบที่1)

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินสถาบันละ 2 คน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ช่องทางการสมัคร

1. ส่งไปรษณีย์ถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

2. โทรสาร 055962000 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. E-mail ถึง kunjaejai@yahoo.com หรือ beach6666@hotmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

30 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Faculty of Humanities NU

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ