ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 ชิงรางวัลรวม 250,000 บาท

เพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของครู และสํานึกในพระคุณของครูและเปิดเวทีส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานวันครู

คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

– ประชาชนทั่วไป

– ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน

 

ประเภทการประกวด:

– ประกวดสปอตวิทยุวันครู

– ประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู

 

หลักเกณฑ์การประกวด:

– หัวข้อในการประกวด “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

– ไม่จํากัดรูปแบบและเทคนิคในการนําเสนอ

– ความยาว 0.30 – 1.00 นาที

– สามารถส่งเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น

 

กำหนดระยะเวลา:

– ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

– ประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย

– รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 

สปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย

– รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 35,000 บาท

– รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสื่อสารองค์กร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743

 

ที่มา: คุรุสภา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ