Spring 2020 YSEALI Academic Fellowship ทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนที่สหรัฐฯ

สถานทูตสหรัฐฯ เปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Spring 2020 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยเยาวชนสามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

 

หัวข้อที่รับสมัคร:

1. Civic Engagement (March 14 to April 18, 2020) รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน

ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้

– University of Nebraska, Omaha

– Arizona State University

 

2. Environmental Issues & Natural Resource Management (March 25 to April 29, 2020)

รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้

– University of Montana

– East-West Center, Hawaii

 

3. Social Entrepreneurship & Economic Development (March 21 to April 24, 2020)

รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้

– University of Connecticut

– Brown University, Rhode Island

หมายเหตุ: เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการรวม 5 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครและเอกสารที่กำหนดที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

3 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 23:59 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

International Exchange Alumni Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ