ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย St John สำหรับนักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

มหาวิทยาลัย St John เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกเอกชนที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มของภารกิจ (C.M., the Vincentian Fathers) ในปี 1870 โรงเรียนเดิมตั้งอยู่ใกล้ๆ กับ Bedford-Stuyvesant

 

 

ซึ่งในโอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอทุนการศึกษาซึ่งจะมอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มจำนวน สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2018

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจะได้รับตามการพิจารณาจากความสามารถทางวิชาการของนักเรียน หลักสูตรที่เลือกเข้าเรียน และเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีตั้งแต่เงินสนับสนุนตั้งแต่ $14,000 (ประมาณ 463,400 บาท) ไปจนถึงค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-พลเมืองทุกประเทศสามารถสมัครได้

-ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่คุณสมัครเรียน

-คะแนนสอบ SAT สำหรับการเข้าเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งคือ 1156 จากคะแนนเต็ม 1600 คะแนน (Math and Critical Reading) และค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบคอมโพสิต ACT เท่ากับ 25 คะแนนเฉลี่ย GPA เป็น 90 หรือ 3.5 ในระดับ 4.0

-ผู้สมัครไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักต้องมีหลักฐานที่แสดงความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครเข้าเรียนจะถูกใช้เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องมีใบสมัครเพิ่มเติม

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ