ประกวดวาดภาพภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิตต้องมีมิติ” ชิงทุนการศึกษา 50,000 บาท

เพื่อเฟ้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักงานศิลปะและเป็นนักวาดภาพฝีมือดี มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศสะท้อนมุมมองภาพผ่านงานศิลปะภายใต้หัวข้อที่กาหนด เวทีการประกวดสำหรับวัยเรียนนี้จึงเกิดขึ้น!!

STAEDTLER ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิตต้องมีมิติ” โดยใช้ดินสอสเก็ซต์ STAEDTLER Mars® Lumograph® สีดำเฉดต่างๆ พร้อมเขียนคำบรรยายถึงแรงบันดาลใจ หรือแนวคิดที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

 

 

ประเภทการประกวด:

– ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

– ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)

 

กำหนดการ:

– รับสมัครและส่งผลงาน: วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

– สิ้นสุดรับผลงาน: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (โดยดูจากการประทับตราไปรษณีย์)

– สิ้นสุดรับผลคะแนนโหวต: วันที่ 6 ธันวาคม 2562

– ประกาศผล: วันที่ 16 ธันวาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

รางวัล The Best Drawing

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

– รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับผลิตภัณฑ์สเต็ดเล่อร์ มูลค่า 5,000 บาท

 

ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)

– รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับผลิตภัณฑ์สเต็ดเล่อร์ มูลค่า 5,000 บาท

 

รางวัล Popular Social

– รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับผลิตภัณฑ์สเต็ดเล่อร์ มูลค่า 5,000 บาท

– หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฏหมายรัษฎากร

 

ติดต่อสอบถาม:

– 02-3391515 ต่อ 162

www.facebook.com/staedtler.th

 

ที่มา: STAEDTLER

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ