Stanford CARE USA เปิดรับนักศึกษาฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา ปี 2019

CARE USA ยินดีต้อนรับและสนับสนุนนักเรียนที่สนใจร่วมฝึกงานในองค์กรเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับโลก การฝึกงานนี้เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมฝึกงานในสำนักงานใหญ่ที่แอตแลนต้า หรือสาขาอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา

การฝึกงานนี้จะมอบประสบการณ์ระดับมืออาชีพ รวมถึงภาคปฏิบัติที่ทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ได้จริง สำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี แะบัณฑิตศึกษา

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำในอนาคต

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา :

การฝึกงานนี้เป็นแบบมีค่าตอบแทนให้ ระยะเวลาการฝึกงานสูงสุด 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุอย่างน้อย 18 ปี

– นักศึกษาฝึกงานที่ถือวีซ่านักเรียน จะต้องได้รับอนุญาตการทำงานที่เหมาะสมจากสถาบันการศึกษาของตัวเอง

– ลงทะเบียนในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ปี 3 และ ปี 4 เท่านั้น) หรือเพิ่งจบการศึกษา หรือลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือจบการศึกษาภายใน 4 เดือนก่อนหน้านับจากวันที่ประกาศ

– รายละเอียดการฝึกงานอื่นๆ สามารถอ่านได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

โดยแนบประวัติ CV ที่มีข้อมูลปัจจุบันพร้อมช่องทางการติดต่อ และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้

 

ปิดรับสมัคร:

การฝึกงานภาคฤดูใบไม้ร่วง – สิงหาคมและกันยายน

การฝึกงานภาคใบไม้ผลิ – พฤศจิกายนและธันวาคม

การฝึกงานภาคฤดูร้อน – เมษายนและพฤษภาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ