ทุนการศึกษา Stephen M. Kellen หลักสูตรปริญญาตรี 2 ประเทศ ที่ฝรั่งเศส-เยอรมนี

วันนี้เรามีทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 2 ประเทศมาฝากกันค่ะ เป็นทุนที่มอบแก่นักศึกษาต่างชาติ และถือเป็นโอกาสดีมากๆ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งจากประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน รวมถึงโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาอย่างน้อย 3 ภาษาขึ้นไป

โดยทุนการศึกษา Stephen M. Kellen จะเรียนที่สถาบัน Sciences Po ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัย Freie Universität ที่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สำหรับรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ….

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา Stephen M. Kellen ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 2 ปีที่สถาบัน Sciences Po ในส่วนของค่าครองชีพมอบให้ปีละ $6.000 (ประมาณ 198,000 บาท) เป็นเวลาสองปีสำหรับในวิทยาเขตยุโรปฝรั่งเศส – เยอรมันของสถาบัน Sciences Po เมือง Nancy

และค่าครองชีพปีละ $7.000 (ประมาณ 231,000 บาท) เป็นเวลาสองปีสำหรับ the Otto-Suhr-Institut ที่ Freie Universität

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ในสาขาดังต่อไปนี้

-กฏหมาย

-เศรษฐศาสตร์

-ประวัติศาสตร์

-รัฐศาสตร์

-สังคมวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2 ประเทศที่ Sciences Po และ Freie Universität Berlin

-ทุนการศึกษานี้จะมอบแก่นักเรียนผู้ซึ่งมีค่านิยมเป็นแบบอย่าง ที่ส่งเสริมสนับสนุนโดย Stephen M. Kellen ดังนี้

-ความเป็นเลิศ : ตามที่สะท้อนให้เห็นในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-วิสัยทัศน์ : แสดงให้เห็นผ่านผลงานการเขียนในหัวข้อที่เลือก

-ความอารี : ตามที่แสดงให้เห็นในการมุ่งมั่นให้การบริการแก่ผู้อื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาดังนี้

-ภาษาฝรั่งเศส ระดับ B2

-ภาษาเยอรมัน ระดับ B2

-ภาษาอังกฤษ ระดับ B1

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารตามกำหนดมาที่ usscpo.org ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2561

-ใบสมัครที่สมบูรณ์

-หนังสือแนะนำตัว (Personal statement) อธิบายถึงแรงจูงใจในการเรียนที่เมืองเบอร์ลิน เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวน 1,000 คำ)

-เขียนเรียงความเกี่ยวกับความเป็นจริงที่จะได้รับการยืนยันในปลายปี 2560 เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวน 2,000 คำ)

 

ปิดรับสมัคร:

20 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sciencespo.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ