Strathclyde Business School มอบทุนป.โทกว่า 30 ทุน เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

Strathclyde Business School Masters Scholarships มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติกว่า 30 ทุน สำหรับหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลา มูลค่ากว่า £7000 (ประมาณ 270,000 บาท)

Strathclyde Business School (SBS) เป็นหนึ่งในสี่คณะของมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ ในกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 1948 ซึ่งทุนการศึกษาที่มอบให้นี้สำหรับหลักสูตรธุรกิจศึกษาและการพัฒนาการจัดการ

มาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 30 ทุนการศึกษา มูลค่า £7000 (ประมาณ 270,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา:

-การเป็นผู้ประกอบการ

-การโรงแรมและการท่องเที่ยว

-เศรษฐศาสตร์

-ธุรกิจ

-การเงินและการบัญชี

-วิทยาการจัดการ

-ยุทธศาสตร์และองค์กร

-การจัดการ

-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

-การตลาด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

-เป็นผู้ที่มีผลการเรียน หรือผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น (ไม่ว่าจะเป็นผลที่มาจากก่อนหน้านี้หรือในปัจจุบันก็ได้ทั้งนั้น) หรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

-โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในช่วงระหว่างการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยให้การยอมรับ

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครสอบสำหรับหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลาจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษานี้ ดังนั้นจึงไม่มีการสมัครทุนการศึกษาแบบแยกต่างหาก

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.strath.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ