กยศ.รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 16 อัตรา วันนี้ -13 กันยายน 2562

ใครกำลังมองหางานราชการฟังทางนี้!!

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 16 อัตรา

จึงได้มีการประกาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก:

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้

– จำนวน 16 อัตรา

– ค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท

 

คุณสมบัติ:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา

– สัญชาติไทย

– ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ