ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ ETH Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2018

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย ETH Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความยินดีมอบทุนการศึกษา Student Summer Research Fellowship สำหรับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก หรือ ETH Zurich เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาที่ ETH Zurich จะได้รับค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนประมาณ CHF 1.750 (ประมาณ 58,000 บาท) ครอบคลุมค่าครองชีพและค่าที่พัก รวมถึงค่าเดินทางและค่าวีซ่าด้วย นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอใบเสร็จค่าเดินทางหลังจากที่เริ่มเรียนได้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความหลากหลายของพื้นที่ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโอกาสทางการวิจัยมีดังนี้

-Algorithms and theory

-Computer systems

-Human-computer-interaction and cyber-physical systems

-Information and system security

-Machine learning

-Information and system security

-Programming languages and software engineering

-Visual Computing

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ในช่วงระยะเวลาการเริ่มต้นของหลักสูตร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 1 ปี หรือลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมกราคม ปี 2562

-ในช่วงระยะเวลาการเริ่มต้นของหลักสูตร ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่นวิศวกรรมไฟฟ้า คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์)

-นอกจากนี้ โปรดทราบว่าระยะเวลาของทุนการศึกษานี้ครอบคลุมสำหรับสองเดือน คือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ไม่มีการสอบและไม่มีการเดินทางนอกเหนือหลักสูตร

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครออนไลน์

-ต้องลงทะเบียนกับ SiROP

-ให้สร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้ที่อยู่อีเมลล์เพื่อค้นหามหาวิทยาลัยของตนเอง

-หลังจากลงทะเบียน SiROP แล้ว ให้คลิกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง จากนั้นกด Apply now

-กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมอัปโหลดเอกสาร

-สำหรับ CV ให้ใช้ฟอร์แมตแบบไหนก็ได้ แต่ถ้าต้องการให้ถูกต้องแน่นอนแนะนำให้ใช้รูป Europass format

-ใบ Transcript

-จดหมายแนะนำตัว (Letter of motivation/personal statement) ตั้งแต่ 1 หน้ากระดาษขึ้น

-จดหมายรับรอง (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ซึ่งผู้รับรองสามารถเซ็นชื่อกำกับได้ และแสกนส่งมาที่อีเมลล์ SSR_Fellowship-at-inf.ethz.ch พร้อมใส่หัวเรื่องว่า “reference letter for …ชื่อ…และ..นามสกุลของนักศึกษา” จดหมายรับรองหมดเขตส่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (12:00 P.M.)

แบบฟอร์มการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ethz.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ