เรียนต่อโปรตุเกส : อีกหนึ่งที่เรียนต่อยอดนิยมฝั่งยุโรป

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในด้านโพลีเทคนิค เชื่อได้เลยว่าโปรตุเกสคือปลายทางที่ตอบทุกโจทย์ของคุณ!!

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในโปรตุเกสได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลพร้อมกับมีทางเลือกเป็นหน่วยงานเอกชนเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับการศึกษา

 

 

มหาวิทยาลัยในโปรตุเกสจะแบ่งออกเป็น

– มหาวิทยาลัยรัฐ

– มหาวิทยาลัยเอกชน

– สถาบันโพลีเทคนิค

 

ผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนในโปรตุเกสต้องผ่านการสอบในระบบที่เรียกว่า numerus clausus ซึ่งจะต้องสอบผ่านวิชาเฉพาะและต้องได้คะแนนตามที่กำหนดไว้จึงจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับเข้าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่สอนในมหาวิทยาลัยของรัฐมักมีข้อกำหนดและเกณฑ์คัดเลือกมากกว่ามหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคหรือมหาวิทยาลัยเอกชน

 

 

ระบบการศึกษาขั้นสูงของโปรตุเกสนั้นเน้นการวิจัยเป็นพิเศษ แต่ที่โพลีเทคนิคจะเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่น จิตวิทยา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วุฒิการศึกษาจะครอบคลุมอาชีพด้านการศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมและศิลปศาสตร์ เปิดให้เรียนทั้งในสถาบันโพลีเทคนิคและมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่จะได้รับการรับรองจาก Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ของโปรตุเกส (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอุดมศึกษา)

 

 

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของโปรตุเกสจะต้องมีประกาศนียบัตรเทียบเท่าระดับ Ensino Secundári ซึ่งคล้ายกับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา

รวมถึงเอกสารที่ระบุคะแนนสอบเข้า เนื่องจากโปรตุเกสเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและยึดมั่นในกระบวนการโบโลญญา นักเรียนจะได้รับปริญญาตรี (licenciatura) ปริญญาโท (mestrado) และปริญญาเอก (Doutoramento) ที่เทียบเคียงกับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อให้สามารถยื่นสมัครเรียนได้

 

 

ค่าเล่าเรียน:

การศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ได้ฟรีในโปรตุเกส แต่ในทุกปีจะมีทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของค่าเล่าเรียนประจำปีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทอยู่ที่ประมาณ 950 – 1,300 ยูโร (ประมาณ 33,000 – 45,000 บาท) สำหรับระดับปริญญาเอกมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่า

 

 

ข้อกำหนดวีซ่านักเรียน:

นักเรียนสหภาพยุโรปไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อการศึกษาในโปรตุเกส แม้ว่าอาจต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เริ่มเรียนในมหาวิทยาลัยโปรตุเกส

นักศึกษาต่างชาตินอกสหภาพยุโรปจำเป็นจะต้องได้รับวีซ่านักเรียนหากพวกเขาวางแผนที่จะอยู่ในโปรตุเกสนานกว่าสามเดือน เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการยื่นขอวีซ่านั้นประกอบด้วย

– หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

– ใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์

– รูปถ่ายหนังสือเดินทาง 1 ใบ

– จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย

– สำเนาแผนการเดินทางและตั๋วเครื่องบิน

– หลักฐานการประกันสุขภาพและใบแจ้งยอดธนาคารหรือหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของนักเรียน

 

 

สำหรับนักศึกษาทั่วไป โปรตุเกสอาจไม่ใช่ตัวเลือกหลักที่น่าสนใจสำหรับการไปเรียนต่อ แต่เชื่อเถอะว่าหากคุณสนใจในวัฒนธรรมยุโรป รวมถึงอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ นี่คือสถานที่ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ