เรียนต่อไต้หวัน : ดินแดนแห่งวัฒนธรรมและความเรียบง่าย ฉายาเมืองชาไข่มุก

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ “ประเทศไต้หวัน” ได้กลายเป็นหนึ่งในปลายทางที่คนทั่วโลกสนใจ โดยเฉพาะ “วัฒนธรรมชาไข่มุก” ที่ดูเหมือนจะเติบโตขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 

ไต้หวันเป็นเกาะที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจนหลายคนเรียกว่าเป็น “มินิเจแปน” นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม จนทำให้ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติเดินทางไปเป็นจำนวนมาก

 

 

การศึกษาในไต้หวัน:

ระบบการศึกษาในไต้หวันเป็นเช่นเดียวกับในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงมีการแข่งขันสูงในแต่ละปี โดยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนจะมีสาขาความรู้มากมายให้เลือกสรร เช่น เทคโนโลยี การแพทย์ และกฎหมาย

 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง:

มหาวิทยาลัยที่ใครๆ ต่างอยากเข้าเรียนมากที่สุดในไต้หวันคือมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

เนื่องจากหลักสูตรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเน้นในสาขาที่มีชื่อเสียงเช่น แพทยศาสตร์ และศิลปะ รวมถึงความจริงที่ว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงมาตรฐานมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ดังนั้นจึงอยู่ในอันดับที่ 1 ในหมู่ประเทศในเอเชียและเป็นที่รู้จักในด้านเกณฑ์การวิจัยเชิงนวัตกรรมในหลายสาขาวิชา

 

 

ค่าเล่าเรียน:

ไต้หวันมีการเสนอการปรับลดค่าเล่าเรียนสำหรับภาคเรียนปกติ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนกลางและมุ่งเน้นทักษะเฉพาะสำหรับอาชีพอาจต้องเสียค่าใช่จ่ายที่แพงกว่า

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจะคัดเลือกนักเรียนที่ดีที่สุดจากประชากรไต้หวันเป็นประจำทุกปีเพื่อมอบทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ รวมถึงมอบทุนให้นักศึกษาต่างชาติด้วย

หลายครั้งมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษาประเทศอื่นๆ และในไต้หวัน

 

การขอวีซ่านักเรียน:

การได้รับวีซ่านักเรียนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด

ในการเข้าสู่ไต้หวันแม้ในฐานะผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวบางคนจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน แบบฟอร์มวีซ่าที่สมบูรณ์ และรูปถ่ายหนังสือเดินทาง 2 ใบที่ถ่ายภายในไม่เกิน 6 เดือนที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้นักเรียนจะต้องสมัครขอสิ่งที่เรียกว่า “วีซ่าผู้มาเยือนเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนภาษาจีน” มีอายุนานถึง 60 วันและสามารถต่ออายุได้ทั้งหมด 3 ครั้ง เมื่อครบกำหนด หากคุณต้องการที่จะศึกษาต่อในไต้หวันนานกว่านี้ คุณจะต้องสมัครวีซ่าที่มีถิ่นพำนักเพื่อเรียนภาษาจีน

สำหรับวีซ่าที่อยู่อาศัยคุณจะต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือ มีหลักฐานการศึกษาที่ผ่านมาและเอกสารอื่นๆ นอกจากนี้คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแปลงของวีซ่าอีกด้วย

 

นอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้ว ไต้หวันยังเป็นสถานที่ที่รวบรวมเทคโนโลยีระดับสูงของโลกที่ได้รับการยอมรับ แน่นอนว่าผู้ที่ชื่นชอบความสงบ เรียบง่าย และวัฒธรรมโดยเฉพาะขนม เป็นต้องถูกในประเทศนี้อย่างแน่นอน

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ