ทุนแลกเปลี่ยน Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary Educators ประจำปี 2563

ขอเชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและนักการศึกษา สมัครทุนแลกเปลี่ยน Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary Educators ประจำปี 2563 ส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐฯ 5 สัปดาห์สำหรับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและนักการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการ SUSIs for Secondary Educators เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักการศึกษา และผู้เขียนหลักสูตร/แผนการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ได้ไปแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ภาษาและค่านิยมของสหรัฐฯ ที่ประเทศสหรัฐฯ นาน 5 สัปดาห์ เพื่อนำกลับมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://th.usembassy.gov/announcement-2020-susi-secondary-school-educators/

 

ปิดรับสมัคร:

10 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ