ด่วน! เปิดรับสมัครครูอาสารุ่นใหม่ไฟแรง ในโครงการ Summer School Season 3!!

โอกาสดีสำหรับคุณครูที่อยากประเดิมลองฝีมือการสอนที่ทั้งสนุก ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ เจอเด็กที่หลากหลาย พร้อมร่วมขยายโอกาสในการพัฒนาเด็กๆ ไปพร้อมกับพัฒนาตัวเอง เชิญทางนี้!!

Summer School โครงการที่ชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาทักษะให้กับเด็กๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการปรับพื้นฐานด้านวิชาการ ของนักเรียนชั้น ม. 1–3 ในโรงเรียนขยายโอกาส

ผ่านการสร้างชั้นเรียนแบบกิจกรรม (Activity-based Learning) ที่ประยุกต์ 4 วิชาหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ และไทย เข้ากับทักษะผู้ประกอบการ พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะชีวิต และช่วยนักเรียนหาคำตอบว่า “เรียนไปทำไม”

มาดูรายละเอียดกันเลย…

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เป้าหมายของโครงการนี้ มีขึ้นเพื่อ…

ระยะสั้น

– นักเรียนจะได้รู้จักตนเอง >> “มีเป้าหมาย”

– นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียน >> “รู้ว่าเรียนไปทำไม”

– นักเรียนได้ค้นหา ค้นพบ ทดลอง และมองเห็นศักยภาพของตนเอง

– สามารถทำงานเป็นทีม สร้างการเรียนรู้ร่วมกับครู ใช้วิชาพื้นฐานที่เรียนมาสร้างสินค้า และหาวิธีขายสินค้าได้

ระยะยาว

– ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน ม.ต้น

– ปรับรูปแบบและหลักสูตรการเรียนการสอน โดยผสานการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

คุณสมบัติ

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 

จำนวนที่เปิดรับ

36 คน

 

ค่าสมัคร

ฟรี

 

ปิดรับสมัคร

22 มกราคม 2019

 

วันที่ทำกิจกรรม

30 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2019 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดค่าย

โรงเรียนวัดนาวง จ.ปทุมธานี (แถวๆ ดอนเมือง)

 

บทบาทหน้าที่ของ Volly (ครูอาสา) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

1. ช่วงก่อนโครงการ: ติดอาวุธ (Training)

ทุกวันเสาร์เต็มวัน ช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 62 รวมเป็นเวลา 6-7 วัน + ทริปค้างคืน วันเสาร์ – อาทิตย์ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในช่วงเดือน มี.ค. 62

– เข้าร่วมฝึกฝนวิทยายุทธเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าไปสอน โดยเริ่มจากพื้นฐานการรู้จักและเข้าใจตนเอง เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้การทำงานร่วมกัน และครอบคลุมถึงด้านการบริหารจัดการตนเอง การจัดการชั้นเรียนการสื่อสาร และทักษะผู้ประกอบการ

– พบปะเหล่าเพื่อนๆ ครูอาสาและทีมงานที่สุดแสนจะน่ารัก

– วางแผนการปฏิบัติภารกิจ และเตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อมก่อนเข้าสอนในโรงเรียน

2. ช่วงโครงการ: เข้าสอน (On School)

เข้าสอนเต็มวัน จันทร์ – ศุกร์ ช่วงต้น – กลางเดือน พ.ค. 62 เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ ณ โรงเรียนวัดนาวง จ.ปทุมธานี

– ตื่นเช้าพบนักเรียน ทำกิจกรรมโฮมรูม – โดยเป็นครูประจำวิชา 1 วิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ)

– ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ต้น ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ (*อาจมีประดิษฐ์สื่อประกอบการเรียนรู้ตามจริตและความเหมาะสม)

– จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียน เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

– เป็นครูประจำชั้นหรือที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ 1 ห้องเรียนให้สำเร็จลุล่วงและขายได้จริง (มี 4 ห้องการเรียนรู้ให้เลือก ดังนี้ ห้องเมืองของเล่น, ห้องทดลองของซาโป้, ห้องเชฟกระทะเด็ก และ ห้องอาร์ทติส)

– ใส่ใจความเป็นอยู่เบื้องต้นของนักเรียน เช่น เข้าเรียนตรงเวลาสม่ำเสมอ, กินข้าวกลางวันจนอิ่ม, ทำความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียน, กลับบ้านตรงเวลา

– ติดตามพัฒนาการของนักเรียนและตัวคุณเองอย่างต่อเนื่อง

– เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับโค้ชพี่เลี้ยง (MT) และทีมงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองในทุกๆ วัน

– จัดการตัวเองให้ได้พักผ่อนเต็มที่ในทุกๆ วัน

3. ช่วงหลังโครงการ: Stepback

วันเสาร์ – อาทิตย์ ปลายเดือน พ.ค. 62*

– เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนของโครงการฯ (วันเวลาหรือรูปแบบกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

สิ่งที่คุณจะได้จากโครงการ

– การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอน

– ประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เข้ามาสัมผัส และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้เด็กๆ

– พัฒนาทักษะด้านการจัดการการศึกษา ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะด้านการสื่อสาร และการพัฒนาชุมชน

– พี่เลี้ยงประจำตัวและทีมงานที่คอยสนับสนุนการทำงานตลอดโครงการฯ เครือข่ายคนอาสารุ่นใหม่ที่มีพลังเฉพาะตัว

– ที่พักฟรี! ช่วงโครงการ (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 3 สัปดาห์)

– บำรุงกำลังด้วยอาหารเช้าและอาหารกลางวัน อร่อยครบสารอาหาร ที่คัดสรรโดยนักโภชนาการมือฉมังตลอดช่วงโครงการฯ

– เบี้ยเลี้ยงประจำวันนิดหน่อยในช่วงโครงการฯ

 

ถ้าหากคุณสนใจอยากช่วยกันพัฒนาเด็ก พัฒนาการศึกษา ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตัวเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inboxpage หรือโทร 095-565-8835

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์กิจกรรม

สมัครออนไลน์

เฟซบุ๊กกิจกรรม

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ