เตรียมตัวได้เลย!! “Summer Work & Travel 2019″ เปิดให้เข้าร่วมโครงการได้ 2 ช่วงเวลา

สถานทูตสหรัฐอเมริกาฯ ประกาศแจ้งข่าวสำหรับโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน หรือ Summer Work & Travel 2019 โดยน้องๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 2 ช่วง คือวันที่ 5 มีนาคม – 5 กรกฎาคม หรือวันที่ 5 พฤษภาคม – 5 กันยายน

นักศึกษาทุกคนรวมทั้งนักศึกษาชั้นปี 4 สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ตามช่วงระยะเวลาปิดภาคการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไม่เกิน 4 เดือน

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาของท่านกำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน

– ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้หากไม่ใช่ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน

– ผู้สมัครที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

 

วิธีการสมัคร:

การสมัครโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องทำอย่างไร

-มีตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นมากมายที่ทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนชาวอเมริกันในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นและผู้สนับสนุนชาวอเมริกันจะเป็นผู้จัดหางานให้ตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัคร หลังจากนั้นนายจ้างจากแหล่งงานต่างๆ จะเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สมัครอีกครั้งหนึ่ง

-ทั้งนี้ตัวแทนท้องถิ่นสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้สมัครได้ตามสมควร

-ขั้นตอนสุดท้ายคือ ผู้สมัครต้องไปสัมภาษณ์วีซ่ากับกงสุลอเมริกัน ซึ่งทางตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในขั้นตอนนี้แก่ผู้สมัคร

-การสัมภาษณ์นี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะได้วีซ่าตรงตามความต้องการของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

 

การปฏิบัติตนในช่วงระหว่างพำนักที่ประเทศสหรัฐอเมริกา:

นักศึกษาสามารถพำนักในสหรัฐอเมริกาได้นานถึง 4 เดือน ในช่วงระยะเวลาของการทำงานและสามารถอยู่ต่อได้อีก 1 เดือน ในฐานะนักท่องเที่ยว หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นลงนักศึกษาจะต้องเดินทางกลับมาศึกษาต่อยังประเทศของตนเอง รายได้ที่ได้จากการทำงานภาคฤดูร้อนนี้ ผู้สมัครจะได้ค่าจ้างที่หักภาษีแล้ว และผู้สมัครสามารถเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้หลังจากเดินทางกลับสู่ประเทศของตน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Website: usembassy

Facebook: U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ