แคมป์ออนไลน์ “Super Covid Online Class” เวิร์คชอป 10 คณะ เพื่อหาคณะที่ใช่

บางครั้งถึงเราจะหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สนใจ เราก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับคณะนั้น จนกว่าจะได้ลองสัมผัสประสบการณ์ของคณะนั้นๆ ในเวิร์คชอปด้วยตัวเอง

สำหรับน้องๆ ที่ยังตามหาคณะที่ใช่อยู่ แม้จะอยู่บ้านก็สามารถมาเวิร์คชอปลองเรียนรู้เกี่ยวกับคณะที่สนใจได้ ในค่ายออนไลน์ Super Covid Online Class ซึ่งมีเวิร์คชอปให้ลองเรียนรู้ถึง 10 คณะด้วยกัน

สำหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมนั้น เชิญน้องๆ เลื่อนไปดูต่อกันทางด้านล่าง

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนที่กำลังเรียนหรือเพิ่งจบชั้นม.ปลาย หรือสายอาชีวะ

 

จำนวนที่เปิดรับ:

สาขาละ 40-60 คน

 

วันที่จัดกิจกรรม:

9, 10, 16, 17 พฤษภาคม 2563 (ไม่ค้างคืน)

 

สาขาที่สามารถลงเรียนได้:

– วิศวกรรมศาสตร์

– สถาปัตยกรรมศาสตร์

– นิเทศศาสตร์

– ออกแบบแฟชั่น

–  บริการและการบัญชี

– COM-SCI

– สัตวแพทย์

– การบิน

– ทันตแพทย์

– อักษรศาสตร์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทาง Line:@rhythmofarts โดยสามารถ ดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

500 บาท

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

6 พฤษภาคม 2563 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

จัดผ่านทางออนไลน์ โดยใชเโปรแกรม Zoom

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

Line: @rhythmofarts

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ