University of Surrey มอบทุนป.ตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ประเทศอังกฤษ

Surrey Hospitality and Tourism Management Prestige Scholarship 2019 entry ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดมอบโดย University of Surrey ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในกิลด์ฟอร์ด เมืองเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 209,000 บาท) ในรูปแบบของการยกเว้นค่าเล่าเรียนในปีแรก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด

International Event Management BSc (Hons)

International Hospitality and Tourism Management BSc (Hons)

International Hospitality Management BSc (Hons)

International Tourism Management BSc (Hons)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาอยู่ในสาขาที่กำหนดต่อไปนี้

– International Event Management BSc (Hons)

– International Hospitality and Tourism Management BSc (Hons)

– International Hospitality Management BSc (Hons)

-International Tourism Management BSc (Hons)

-เป็นผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนในอัตราของชาวต่างชาติ

-ได้ศึกษาและสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร A-level และได้รับเกรด ABB (ยกเว้นวิชา Critical Thinking หรือ General Studies) หรือ IB: 32 คะแนน

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2019/20

 

วิธีการสมัคร:

มหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามสัญชาติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครทุน โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล: [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.surrey.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ