Tan Tao University ให้ทุนนักเรียนไทยเรียนต่อประเทศเวียดนาม

วันนี้ Scholarship.in.th ได้รับข่าวแจ้งจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN-BAC ว่าต้องการจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาไทยจำนวน 5 ทุน

โดยผู้รับทุนจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่เวียดนามในมหาวิทยาลัย Tan Tao University เริ่มต้นในปีการศึกษา 2555 ซึ่งทุนที่มอบให้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและค่าอาหาร รวมถึงค่าประกันสุขภาพ มีเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินที่ผู้รับทุนต้องออกเอง

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น จะต้องจบมัธยมปลายด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนนด้วยครับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2555 ผ่านทาง เว็บไซต์ www.ttu.edu.vn เท่านั้นนะครับ อ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์เลยครับ : )

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ