ชวนไปสอนที่ระเบียง กับโครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” ณ อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านหว่าโน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 52 คน นักเรียนชาย 28 คน นักเรียนหญิง 24 คน มีครูประจำการ 7 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนปกาเกอญอ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในงานจิตอาสา และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา มูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา ขอเชิญชวนผู้ที่มีความต้องการเป็น ‘ครูอาสาเพื่อการพัฒนา’ ผู้ที่อยากทำอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาการศึกษา อยากเรียนรู้โลกในมุมมองใหม่

มาร่วมสมัครเป็นครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 10 ไปเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาการที่สำคัญและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล เป็นเวลา 4 เดือน (11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 12 มีนาคม 2563)

 

 

รายละเอียด:

– จำนวนที่รับ : 10 คน (ประจำโรงเรียนละ 2 คน)

– ช่วงเวลาปฏิบัติงาน : 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 12 มีนาคม 2563 (4 เดือน)

– หมดเขตรับสมัคร : 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดทั้งหมดของโครงการ

แบบฟอร์มการสมัคร

 

สอบถามเพิ่มเติม:

จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.

– 06-4731-9477 (คุณประภัสสร) อีเมล ploy@childsdream.org

– 08-5033-2794 (คุณพันธกานต์) อีเมล phantakarn.in@gmail.com

 

ที่มา: ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ