Teak Research เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บริษัท ทีค รีเสิร์ช จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้พื้นฐานของการวิจัยเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการลงมือทำเพื่อเป็นประสบการณ์ที่คุณสามารถนำไปใช้สมัครงานในสายงานทางด้านการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการผลิตภัณฑ์

 

 

รายละเอียดการฝึกงาน:

– ฝึกการทำวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก

– ฝึกการทำวิจัยในภาคสนาม

– ฝึกวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก

– ฝึกวิธีการสังเกตการณ์

– ฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ในการทำวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ไม่จำกัดชั้นปี คณะ และสถาบัน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงานโดยส่งอีเมลแนะนำตัวพร้อมกับ resume หรือ CV ได้ที่ info@teakresearch.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Teak Research

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ