ขอเชิญส่งโครงการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ ชิงทุน 10,000 บาท

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และมูลนิธิธรรมดี ประกาศรับสมัครผู้สนใจส่งโครงการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ใช้ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในห้องเรียนหรือโรงเรียนของตน โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำการสมัคร คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Thailand TESOL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ