“การถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography)” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมประกาศนียบัตร

วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคย กับรายวิชา “การถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography)” โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบภาพบุคคล แหล่งกำเนิดแสง ประเภทและทิศทางของแสงในการถ่ายภาพบุคคล กล้องและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพบุคคล หลักการถ่ายภาพบุคคล เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

รายวิชา: kmitl008

เริ่มเรียน: 19 กรกฎาคม 2019

สิ้นสุดการเรียน: 21 กรกฎาคม 2019

ระยะเวลาในการเรียน: 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

-ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดองค์ประกอบภาพบุคคลได้

-ผู้เรียนสามารถบอกประเภทและทิศทางของแสงกับการถ่ายภาพบุคคลได้

-ผู้เรียนสามารถอธิบายการปรับตั้งค่ากล้องและการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพบุคคลได้

-ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการถ่ายภาพบุคคลและเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

-ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการและตกแต่งไฟล์ภาพบุคคลได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

-นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านการสื่อสาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพเป็นอาชีพและงานอดิเรก

-พื้นฐานการถ่ายภาพเบื้องต้น

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll in kmitl008 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ