แข่งขันประชันกลอนสด “ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑” ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

เพื่อเป็นการสืบสานบทประพันธ์ร้อยกรองและเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันในครั้งนี้จึงได้เกิดขึ้น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด “ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการวันเวลาภาษาไทยครั้งที่ ๒๒ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการแข่งขัน:

– การแข่งขันประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) หรือเทียบเท่า

– การแข่งขันประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่า

 

กำหนดระยะเวลา:

– เปิดรับผลงานรอบคัดเลือกตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2562

– ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 มกราคม 2563

– ทางเพจเฟซบุ๊ก “วันเวลาภาษาไทย”(@WanwelaTH)

– ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ wanwelath@gmail.com

 

วันแข่งขัน:

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขัน: วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขัน: วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

– หมายเลขโทรศัพท์ 098 – 271 – 2911

– หมายเลขโทรศัพท์ 098 – 248 – 4652

– E-mail : wanwelath@gmail.com

 

ที่มา:  เพจวันเวลาภาษาไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ