Thai Smile Airways รับสมัครลูกเรือใหม่ และหัวหน้าลูกเรือ สมัคร Walk-in เท่านั้น!!

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา ทางสายการบินจะเปิดรับบัตรคิวสำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จำนวน 400 ท่านแรก และหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ ไม่จำกัดจำนวน

ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวัน และเวลาที่กำหนด ดังนี้

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

-เพศหญิง สัญชาติไทย

-เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป

-โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร

-มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

2. ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

-เพศหญิง สัญชาติไทย

-เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 เป็นต้นไป

-โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. คุณสมบัติอื่นๆ

-ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

-ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านภาษาจีน สามารถยื่นผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 ขึ้นไป และผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

-ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง

-สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

-บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในการบริการ

 

การแต่งกาย

-ให้ผู้สมัครสวมเสื้อแขนสั้นเหนือศอก

-กระโปรงสั้นเหนือเข่า 2 นิ้ว

-ไม่ใส่สูท

-หากผมยาวต้องรวบผมแต่ไม่จำเป็นต้องเกล้าผม

-ไม่สวมแว่นตา

-ไม่ใส่เหล็กจัดฟัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครงาน (Application Form) ได้ที่นี่  กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องครบถ้วน และนำส่งโดยยื่นพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ในวันรับสมัคร

-ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชา และสำเร็จการศึกษา (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

-บัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสภาบัน TOEIC แสดงฉบับจริงที่มีรูปถ่ายเท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด

-ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป

-หนังสือรับรองการผ่านงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ) เอกสารรับรองการผ่านงานต้องระบุวันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเอกสารรับรองการเป็นพนักงานปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

วิธีการสมัคร:

สมัคร Walk-in วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ THE HALLS Bangkok79/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 ห้อง De Naga Room (1stFloor) เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

กำหนดการเพิ่มเติม:

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคล 11 มิถุนายน 2561

รอบสอบสัมภาษณ์รายบุคคล 18-21 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย และประวัติอาชญากร 29 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaismileair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ