สายการบิน Thai Smile เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

กลับมาอีกครั้ง!! กับโอกาสฝึกงานร่วมกับสายการบินระดับประเทศอย่างมืออาชีพ เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการเปิดรับประสบการณ์ที่ท้าทายและหลากหลาย!!

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด น้องๆ นักศึกษาคนไหนสนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้เลย!!

 

 

คุณสมบัติ:

– เพศชาย/หญิง

– สัญชาติไทย

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

– เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครฝึกงาน:

– Resume / CV

– เอกสารสมัครนักศึกษาฝึกงาน

– สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาเอกสารรับรองผลการเรียน (ฉบับปัจจุบัน) (พร้อมสำเนาถูกต้อง)

– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป

– เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน TOEIC ฯลฯ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงาน ณ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด สามารถส่งเอกสารเข้ามาได้ทางอีเมลล์ [email protected]

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการคัดเลือกเฉพาะผู้มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติเหมาะสมตามกำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น

 

หมดเขต:

15 กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ดูแผนก/หน่วยงานที่เปิดรับสมัครได้ ที่นี่

ติดต่อสอบถาม Human Resources Department

– Tel. +662 117 8774

[email protected]

 

ที่มา: thaismileair

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ