สายการบินไทยสมายล์รับสมัคร Customer Service Agent ประจำสนามบินหาดใหญ่

ข่าวดี!! สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Customer Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะการสื่อสารและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป

4. ต้องมีความกระตือรือร้นและใส่ใจในรายละเอียด รวมทั้งต้องมีทัศคติด้านบวกในการทำงาน

5. มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Word & Excel

6. มีทักษะด้านการจัดการ การบริหารและเก็บรายละเอียดงานได้ดี

7. ต้องสามารถปฏิบัติงานประจำที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงาน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaismileair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ