ไทยเบฟเวอเรจชวนประกวดหนังสั้น ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 80,000 บาท

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จะชวนเยาวชนไทยมาร่วมแสดงความสามารถพร้อมลุ้นชิงเงินรางวัลและอื่นๆ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์หนังสั้น ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET…A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท พร้อมทุนสนับสนุน และใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปีและคณะวิชา โดยส่งประกวดเป็นประเภททีม 3 -5 คน

 

หลักฐานการจัดส่งผลงาน:

– ใบสมัครจำนวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.facebook.com/ThaiBeverage

– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)

– โครงเรื่อง (Treatment) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

 

กำหนดส่งผลงาน:

– เปิดรับสมัคร และส่งโครงเรื่อง (Treatment) แล้ววันนี้โดยการส่งผลงาน ให้นำส่งทาง email : thaibevgreenblanket@gmail.com โดยต้องส่งพร้อมใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกติกา

– วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ปิดรับโครงเรื่อง (Treatment)

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 35,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– ทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้เข้ารอบ 3 ทีม ทีมละ 15,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณวชิราภรณ์ เทพสันต์ (ออม) : 065 – 509 – 1123

 

ที่มา: ThaiBev

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ