สวทช. จัดค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ฟรี!!

ฝ่ายวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สวทช. ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา!!

นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต Thailand Food Innovation Junior Bootcamp : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation ในวันที่ 15 – 16 ส.ค. 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในงานนี้:

– Inspiration สร้างแรงบันดาลใจจากตัวอย่างความสำเร็จจาก FI Innovation Contest

– Food Literacy ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร

– Design Thinking วิธีการสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

– Business Model แนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหาร

– Contest เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ในโครงการ FI Innovation Contest 2021

 

 

คุณสมบัติ:

– กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย

– มีจำนวนสมาชิก 5 คน

– มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 2 คน กำลังศึกษาในสายคณิต-วิทย์

– มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ