ไปรษณีย์ไทยเตรียมรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร รร.การไปรษณีย์ เม.ย.-พ.ค. นี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคมนี้

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลการรับสมัครของปีที่แล้วเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสมัครสอบประจำปี 2562 โดยข่าวการรับสมัครจะมีประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งคุณสมบัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. สถานภาพโสด

3. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

4. ผู้ชายต้องไม่มีภาระทางทหาร คือ ปลดจากทหารเกณฑ์แล้ว เกณฑ์ทหารแล้ว จบ รด.ปี 3 หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ไฟล์ภาพถ่ายสี (ชุดนักเรียน/นักศึกษา) หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

4. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)

***ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด

*** พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินในกระดาษ A4 ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์

***รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562

สมัครทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th เลือกเมนู ข่าว > สมัครงาน–ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์

 

ที่มา:  main.nine100.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ