โอกาสร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ พร้อมเงินรางวัล ในการประกวดหนังสั้นต่อไปนี้ที่คุณห้ามพลาด

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น “Thailand Short Film Competition 2018” หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” ชิงเงินรางวัลวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

-ต้องเป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทยสาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ต้องไม่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1-5 มาก่อน รวมถึงกรณีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ผลิต (Production Assistant) ในการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นภายใต้เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1-5

 

หลักเกณฑ์ทั่วไป

1. ทีมผู้เข้าแข่งขัน ต้องประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด

2. คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมดในรอบแรก โดยคัดเลือกให้เหลือ 30 ทีม โดย 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯ ทีมละไม่เกิน 7 นาที ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยคัดเลือกให้เหลือ 15 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวด Thailand Short Film Competition 2018 ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

 

รายละเอียดการประกวด

1. การแข่งขันจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 9 กรกฎาคม – 17 กรกฎาคม 2561

2. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ โดยรายละเอียดการแข่งขันคือ การถ่ายทำเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 – 7 นาที ภายใต้หัวข้อ ”เศรษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่ถ่ายทำตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

 

กำหนดระยะเวลา

หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/thailandshortfilmcompetition

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ