ผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา ประจำภาค 1/62 ลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้!!

กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจเข้าศึกษาภายใต้โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (Thammasat Gen Next Academy) ประจำภาค 1/2562

 

 

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน:

-วส.250 ความรู้เบื้องต้นสื่อสารองค์กร

-วส​.251 การเขียนสื่อสารองค์กร: แนวคิดและการประยุกต์ใช้

-วส.351 กลยุทธ์สื่อเพื่อการสื่อสารองค์กร

-วส.352 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-วส.​353 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร

-วส.354 สื่อใหม่ในงานสื่อสารองค์กร

-วส.358 การบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

สามารถดูรายวิชาที่สนใจได้ที่ https://gennext.tu.ac.th/

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์ได้ที่ https://reg.gennext.tu.ac.th/accounts/signup/

 

ปิดรับสมัคร:

ลงทะเบียนรายวิชาได้ระหว่างวันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

JCTeam@yrservice

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ