ประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับธนชาติ ชิงรางวัลรวม 235,000 บาท

ชวนน้องๆ ที่มีความสนใจด้านการวางแผนเงิน มาร่วมส่งไอเดียประลองความคิดสร้างสรรค์ ลุ้นรางวัลใหญ่สูงสุด 1 แสนบาท!!

บมจ. ธนาคารธนชาต และ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน “Thanachart Digital Bizz Challenge 2019” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 235,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นิสิตนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

– จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน ผู้สมัครสามารถรวมทีมได้ทั้งภายในและภายนอกคณะ และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ทีมละ 1 คน

– ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น

 

การยื่นใบสมัครและแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน:

– สมัครและยื่นไฟล์ PDF ตัวอักษรไทยสารบรรณ Font 16 ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ทางออนไลน์ที่ Facebook Thanachart Digital Bizz 2019

– รายละเอียดที่ต้องนำเสนอในแผน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของลูกค้า และโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบัน การกำหนดกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริการทางการเงินหรือการตลาด การกำหนดแผนงานและกรอบเวลาทำงาน รวมถึงประมาณการผลลัพธ์ของโครงการเพื่อให้ได้โครงการที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริง

 

รางวัล สำหรับทีมนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา/คณะ:

รางวัลชนะเลิศ (The Winner Award)

– ทีมนักศึกษา 100,000 บาท

– อาจารย์ที่ปรึกษา 20,000 บาท

– ทีมนักศึกษาได้รับโอกาสและประสบการณ์ฝึกงานจริงกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง (1st runner- up Award)

– ทีมนักศึกษา 50,000 บาท

– อาจารย์ที่ปรึกษา 10,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง (2nd runner- up Award)

– ทีมนักศึกษา 30,000 บาท

– อาจารย์ที่ปรึกษา 10,000 บาท

 

รางวัลชมเชย (Honorable Mention Award) จำนวน 3 รางวัล

– ทีมนักศึกษาทีมละ 5,000 บาท

– ผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกทีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากธนาคารธนชาตและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคน

 

กำหนดการ:

– 14 พฤษภาคม 2562 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน

ชื่อโครงการ / แผนงาน

จุดเริ่มต้นโครงการ

กลยุทธ์ / งบประมาณ

– 14 มิถุนายน 2562 ปิดรับใบสมัคร และปิดรับผลงานรอบที่ 1

– 21 มิถุนายน 2562 ประกาศผลทีมที่เข้ารอบที่ 1

– 28 มิถุนายน 2562 ผู้เข้ารอบปรับปรุงแก้ไขและส่งผลงาน เพื่อพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศ

– 4 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8 ทีม

– 8 กรกฎาคม 2562 ทีมที่เข้ารอบนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และพิธีมอบรางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

– Tel. 02-218-2880 ต่อ 134

– Facebook: Thanachart Digital Bizz Challenge 2019

– Line square: Thanachart DBC 2019

– E-mail: [email protected]

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ