รวม “งานที่ดีที่สุดในปี 2019” เงินดี+เป็นที่ต้องการในตลาดโดยเว็บไซต์ Money U.S. News

ตลาดแรงงานโลกยุคใหม่ดูเหมือนจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นตลอดเวลา สักเกตได้จากเทรนด์การทำงานและความนิยมในอาชีพที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย

เว็บไซต์ Money U.S. News ได้จัดอันดับ “งานที่ดีที่สุดในปี 2019” โดยอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานสถิติเเรงงาน กระทรวงแรงงานกลางสหรัฐฯ เพื่อนำเสนอให้เห็นว่ามีอาชีพใดบ้างที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานของโลกยุคนี้?

 

อันดับที่ 20 : นักกายภาพบำบัด

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 86,850 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 1.2%

 

อันดับที่ 19 : พยาบาลวิชาชีพ

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 70,000 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 1.4%

 

อันดับที่ 18 : นักเขียนแผนที่ด้านวิศวกรรม

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 63,990 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.7%

 

อันดับที่ 17 : นักคณิตศาสตร์

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 103,010 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.9%

 

อันดับที่ 16 : พยาบาลผดุงครรภ์

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 100,590 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 1.2%

 

อันดับที่ 14 : ศัลยแพทย์ (อันดับร่วม)

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 208,000 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.5%

 

อันดับที่ 14 : วิสัญญีแพทย์ (อันดับร่วม)

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 208,000 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.5%

 

อันดับที่ 13 : นักกิจกรรมบำบัด

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 83,200 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.5%

 

อันดับที่ 9 : แพทย์ (อันดับร่วม)

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 192,930 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.5%

 

อันดับที่ 9 : หมอศัลยกรรมทันตกรรม (อันดับร่วม)

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 185,150 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.9%

 

อันดับที่ 9 : ศัลยแพทย์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร (อันดับร่วม)

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 208,000 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.5%

 

อันดับที่ 9 : สูตินรีแพทย์

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 208,000 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.5%

 

อันดับที่ 8 : กุมารแพทย์

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 172,650 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.5%

 

อันดับที่ 7 : ผู้ปฏิบัติการพยาบาล

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 103,880 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 1.1%

 

อันดับที่ 6 : วิสัญญีแพทย์

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 165,120 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.4%

 

อันดับที่ 5 : หมอจัดฟัน

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 208,000 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.9%

 

อันดับที่ 4 : หมอฟัน

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 151,440 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.9%

 

อันดับที่ 3 : ผู้ช่วยแพทย์

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 104,860 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.8%

 

อันดับที่ 2 : นักสถิติ

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 84,060 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 0.9%

 

อันดับที่ 1 : นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 101,790 ดอลลาร์ฯ

อัตราการว่างงาน : 1.9%

 

ปัจจัยที่ทำให้งานด้านการดูแลสุขภาพกลายเป็นเทรนด์ยอดนิยมและต้องการบุคลากรเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ดูเหมือนจะมีผลมาจากพฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลที่อาจช่วยให้หลายคนนำไปประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนเรียนต่อหรือเปลี่ยนงานได้ในอนาคต

 

ที่มา: money.usnews

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ