ไขข้อข้องใจ นั่งส่วนไหนของเครื่องบิน จึงจะได้รับบริการจากลูกเรือ ได้ดีที่สุดกันนะ!?

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในรูปแบบไหน ในระยะใกล้ไกลเพียงไร...

November 10, 2017 2 Mins Read
26 Views