The Chevening Scholarship ทุน 100% ศึกษาต่อป.โทที่สหราชอาณาจักร!

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่ไม่ควรพลาด! สำหรับใครที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ กับทุน The Chevening Scholarship

ทุน 100% ในทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2021/2022 นี้เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด! รู้แบบนี้ก็อย่ารอช้า ดูรายละเอียดการสมัครดังด้านล่างได้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน 100% เช่น

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ค่าตั๋วเดินทางไป – กลับ

– ค่าขอวีซ่า

– ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมของ Chevening ที่จะจัดในสหราชอาณาจักร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ดูสาขาวิชาเพิ่มเติม คลิก!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุน (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2021/2022

– เต็มใจที่จะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ตามระบบอังกฤษ หรือเทียบเท่า 3.00

– มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

– มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 6.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน

– ทรานสคริปต์จากมหาวิทยาลัย

– ใบรับรองการจบการศึกษา

– บุคคลอ้างอิงด้านความสามารถและวิชาการจำนวน 2 คน

 

วิธีการสมัคร:

วิธีการสมัคร คลิก!

 

ปิดรับสมัคร:

3 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– chevening

ไฟล์ประกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ