การแข่งขันโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO ชิงทุนสนับสนุนไอเดียกว่า 450,000 บาท!!

โอกาสสร้างไอเดียของคุณให้เป็นจริง กับการแข่งขันด้านธุรกิจที่มาพร้อมเงินสนับสนุนครั้งใหญ่!!

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้คนพลังงานรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายและต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย ผ่านกิจกรรม “Hackathon”

ภายใต้กรอบแนวคิด “THAILAND ENERGY ECOSYSTEM” Redefine Relationship between Policy and Business ชิงทุนสนับสนุนไอเดีย รวม 450,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ:

– Startup SMEs เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

– พนักงานบริษัทเอกชน

– ผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน

– นิสิต-นักศึกษา

– ประชาชนทั่วไป อายุ 18-45 ปี

 

กำหนดระยะเวลา:

– สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ : 30 ส.ค. 2562

– กิจกรรม Challenge Briefing & Team Matching และ กิจกรรม Prerequisite Training : 7 ก.ย. 2562

– กิจกรรม Around the Clock Hackathon : 19 ต.ค. 2562 – 20 ต.ค. 2562

– กิจกรรม Workshops : 26 ต.ค. 2562 – 27 ต.ค. 2562

– กิจกรรม Perfect Pitching : 23 พ.ย. 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

เฟซบุ๊กเพจ : The Energist by EPPO

– อีเมล : theenergistbyeppo@gmail.com

 

โทรศัพท์:

– 08-1532-0808 (คุณพัทธ์ธีรา)

– 09-4646-4628 (คุณณวกมล)

 

ที่มา: The Energist by EPPO

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ