รัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมมือกับธนาคารโลก มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ให้กับประเทศกำลังพัฒนา

ทุนต่อไปที่ ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อน ๆ นั้นเป็นทุนจากประเทศญีปุ่นครับ...