ทำความรู้จักกับข้อสอบ TOEIC พร้อมเปรียบเทียบข้อสอบแบบใหม่และแบบเก่า

TOEIC หรือชื่อเต็มคือ Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่หลายคนคุ้นหููกันดี และในปัจจุบันหลายหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการใช้ผลคะแนน TOEIC เพื่อพิจารณาเข้าทำงาน

ดังนั้น การสอบวัดระดับนี้จึงเป็นเรื่องที่นักล่างานหรือนักศึกษาให้ความสำคัญ ความยากความง่ายของตัวข้อสอบนั้นให้ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลจะดีกว่า

 

วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ TOEIC แบบใหม่ที่ตั้งใจมาแทนที่ข้อสอบเก่า เมื่อเกาหลีและญี่ปุ่นนำร่องใช้ไปแล้วอีกไม่นานก็คงถึงคิวประเทศไทยของเรา ฉะนั้นทำความรู้จักกันไว้ก่อนดีกว่า “รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

โดยข้อสอบ TOEIC มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้ว ดังนั้นทาง EST จึงมีการปรับรูปแบบข้อสอบ TOEIC ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น

 

ตารางเปรียบเทียบความต่าง

 

สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิม

-คะแนนเต็ม 990 คะแนน (พาร์ท Listening และ พาร์ท Reading พาร์ทละ 475 คะแนนเหมือนเดิม)

-เวลาในการทำข้อสอบเหมือนเดิม คือ 120 นาที

-พาร์ทที่รูปแบบข้อสอบยังเหมือนเดิม คือ Photographs, Question-Response, Incomplete Sentences

 

สิ่งที่เปลี่ยนไป

-จำนวนข้อในแต่ละพาร์ท

-ในส่วนของ Short Conversations จะเป็นบทสนทนาของผู้พูด 3 คน จากเดิมที่มีแค่ 2 คน

-ในส่วนของ Short Talks แนวประกาศจะมีผู้พูดคนเดียวเหมือนเดิม แต่ในโจทย์จะมีการอ้างถึงประโยคที่พูดไป และบางส่วนอาจมีภาพประกอบแนบมาด้วย

-พาร์ท Text Completion มีบางข้อให้เติมเป็นประโยคแทนการเติมคำศัพท์สั้นๆ เหมือนเดิม

-พาร์ท Reading Comprehension เพิ่มรูปแบบ chat log หรือหน้าต่างแชทเข้ามาด้วย ต่างจากเดิมที่เป็นใบประกาศ โฆษณา หรืออีเมล

 

การสมัครสอบ TOEIC

-ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แบ่งเป็นวันละ 2 รอบ เช้า 09.00 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.

-ค่าสมัครสอบ TOEIC 1,500 บาท

-มีศูนย์สอบอยู่สองแห่งคือ กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่

 

ที่มา www.opendurian.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ