The Nippon Foundation มอบทุนวิจัย-อบรมด้านกิจกรรมทางทะเล

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th อีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจของวันนี้เป็นทุนจากแดนปลาดิบ หรือประเทศญี่ปุ่นนี่เองครับ :)

เป็นทุนจาก The Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme 2012 ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ Ocean affairs (กิจกรรมทางทะเล) and the law of the sea(กฏหมายข้อบังคับทางทะเล) และ Marine science (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

โดยจะใช้เวลา 9 เดือน มี 2 ช่วงคือ
-ช่วงแรก ใช้เวลาใน 6 เดือนแรก โดยจะเน้นไปที่ภาคทฤษฏีและทำวิจัย
-ช่วงสอง ใช้เวลาใน 3 เดือนสุดท้าย โดยจะเน้นไปที่การทำวิจัยและฝึกอบรม

มาดูในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัครกันดีกว่าครับ
-มีอายุระหว่าง 25-40 ปี
-สำเร็จการศึกษามาในระดับปริญญาตรี และมีความสามารถที่จะเรียนและทำการวิจัย ในระดับที่สูงขึ้นไปได้
-มีความตั้งใจที่จะศึกษาพร้อมกับทำงานวิจัยในด้าน กิจกรรมทางทะเล และ กฏหมายข้อบังคับทางทะเล โดยตรงกับข้อกำหนดของประเทศตน และสามารถนำไปใช้ได้จริง
-เป็นเจ้าพนักงานระดับกลางจากรัฐบาลซึ่งสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านนี้

เอกสารการสมัครของผู้สมัครจำเป็นที่จะต้องเซ็นกำกับโดยเจ้าพนักงาน !!!

โดยเพื่อน ๆ สามารถสมัครได้ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นี้เท่านั้น !!!

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.un.org/depts/los/nippon/

แล้วพบกับทุนใหม่ ๆ อัพเดททุกวันได้ที่? ScholarShip.in.th ที่นี่ที่เดียวนะครับ ^^”

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ