ฝึกงานที่ต่างประเทศกับ The Opec Fund ระดับป.ตรี ป.โท จบการศึกษาก็สมัครได้!

โอกาสในการฝึกงานที่ต่างประเทศมาถึงแล้ว! กับการฝึกงานกับ The OPEC Fund หรือองค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน โครงการฝึกงานนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ

โดยเปิดโอกาสทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หรือนักศึกษาที่พึ่งสำเร็จการศึกษาก็มีโอกาสสมัครเช่นกัน รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

2 เดือน – 6 เดือน

 

สถานที่เข้าร่วมโครงการ:

ประเทศออสเตรีย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และนักศึกษาที่พึ่งสำเร็จการศึกษา

 

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ:

– การทำวิจัย

– การเขียนเอกสาร

– การจัดระเบียบข้อมูล

– ช่วยเหลือพนักงานในการทำงานประจำวัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุด โดยสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันปิดรับสมัคร

– ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่สาม เช่น ฝรั่งเศส, สเปน หรืออาหรับ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office

– ผู้สมัครจะต้องมีความสนใจอย่างลึกซึ้งในการทำงานกับ the OPEC Fund

– ผู้สมัครต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความตระหนักทางวัฒนธรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– CV

– สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษา / สำเนาคุณวุฒิยืนยันการจบการศึกษา

– สำเนาใบรับรองผลการเรียนปีล่าสุดที่แสดงเกรดเฉลี่ยสะสมหรือเทียบเท่า

– เรียงความสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษแสดงถึงแรงจูงใจในการสมัคร (ประมาณ 150 – 250 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

opecfund

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ